MFG И ВУЗФ СЪС СЪВМЕСТНА ЛИДЕРСКА ПРОГРАМА
03.06.2020

На 15 ноември стартира първата съвместна обучителна програма между MFG и водещия бизнес университет Висше училище по застраховане и финанси в София (ВУЗФ), която ще продължи пет месеца. В рамките ѝ влизат модулни обучения по ключови за средния и висш мениджмънт компетенции. Обучението цели да предоставя на участниците цялостна картина на организациите, структуриране и методология на управлението и да ги подготви за предизвикателствата на топ мениджърските позиции в съществуващите бизнеси на MFG в страната и чужбина, както и на новооткриващи се пазари  и компании. Бизнес обучителната програма на MFG и ВУЗФ включва теоретична подготовка в управленското счетоводство, управлението на проекти, маркетинга, управлението на човешките ресурси, информационните технологии, оперативното управление, корпоративните финанси, кредитния риск и бизнес анализа, планирането и прогнозирането. Освен лекционна част с доказани преподаватели от екипа на бизнес университета като проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Любка Ценова, доц. д-р Боян Жеков, доц. д-р Станислав Димитров, доц. д-р Красимир Тодоров и др., модулите включват и сериозни практически казуси и работа.

Management Financial Group е доказан работодател на пазара на труда в страната и устойчиво се грижи за развитието на кадрите в компанията и насърчаването и повишаването на техните квалификации и потенциал.

Повече за ВУЗФ: https://vuzf.bg/

Management Financial Group