Софтуерно развитие и управление на информационните технологии

Растем и напредваме заедно, следвайки тенденциите и развитието на технологиите. Разполагаме със собствено звено за технологична разработка на софтуер и вътрешни инструменти. Разработваме и поддържаме комплексни финансови системи, които целят да отговорят на разнообразни бизнес модели на различните компании в холдинга.

Management Financial Group