Събиране на вземанията

Като група от компании целим да оптимизираме процеса по предоставяне на финансови услуги – от отпускането на кредит до събирането на просрочени задължения. Събирането на вземания е неизменна част от кредитния процес. Подхождаме с отговорност и уважение към клиентите, изпаднали в просрочие. Процесът включва личен контакт с клиента и предоставяне на възможност за издължаване в рамките на добрия тон и отношения.

Management Financial Group