Кои сме ние


Management Financial Group е социално-отговорна компания. С готовност и желание участваме в корпоративни доброволни инициативи и социални дела, които подпомагат разнообразни целеви аудитории в България и извън границите на страната. Служителите в компаниите, част от групата MFG, имат основна роля при избора на активности и посоки на социални дейности. Част от избора на нашите служители за социална подкрепа включва:

  • Финансово образование и достъпност на финансови услуги за всички;
  • Подкрепа на групи граждани в риск;
  • Здравословен и активен начин на живот за всички;
  • Ранно детско развитие и образование;
  • Опазване на околната среда и облагородяване на градската среда.

Модерният начин да помогнем на социално значими каузи е като дадем нашето лично време и участие. Вярваме, че когато участието ни в активности е подкрепено от компанията, в която работим, от нашите колеги, приятели и семейства, имаме силата да постигнем положителна промяна към по-добро бъдеще. Като група и като отделни индивиди подкрепяме разнообразни каузи, които правят страната ни едно по-добро място за живеене.

Последни новини

Management Financial Group