Smart IT


Smart IT е технологичното звено за разработка на собствени продукти (финансови системи и платформи) за всички компании в портфолиото на MFG. Специалистите на Smart IT работят в тясна колаборация с всяко от дружествата в групата, като натрупват значим опит в България и страните от региона на Централна и Източна Европа. Smart IT специализира в разработването и поддържането на комплексни корпоративни бизнес решения като ERP, Business Inteligence, FinTech платформи и други основополагащи и интегриращи софтуерни системи. В компанията работят над 110 специалисти в различни сфери – Software Developers, QA, BI, BA, IT Support, специалисти системна администрация и проектни мениджъри.

В рамките на MFG Smart IT има грижата за софтуерните системи на над 450 офиса и над 8300 служители и сътрудници в небанковия финансов сектор в България, Румъния, Украйна, Македония и Полша.

Основни факти

Индустрия:
Софтуерно развитие и управление на информационните технологии

Основаване на звеното:
2006 г.

Централен офис:
София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28

Уеб сайт:
https://smartit.bg/

Вид:
Публична компания

Management Financial Group