MFG Инвест


MFG Invest е група от ангели инвеститори (т.нар. angel investors), обединени около идеята да предлагат финансиране на смели и работещи бизнес идеи с голям потенциал на успех в търсене на рисков капитал (т.нар. venture capital). Фокусът е върху финансирането на стартиращи или интензивно разстящи бизнеси в ранен стадий на развитие, на които компанията предлага собствените си ресурси, включително знания, мениджърски опит, техническа експертиза и контакти.

Компанията финансира бизнес идеи на предприемачи, които имат визията и потенциала да променят средата. При разглеждане на кандидатурите за инвестиция се търси иновативен и нестандартен подход към процеси, продукти или пазари. Единствените изисквания за кандидатстване са: регистрирана компания, ясна концепция и реaлистичен бизнес модел.

Централен офис:
София, бул. „Христо Ботев“ 28, ет. 3

Уеб сайт:
https://mfginvest.eu/

Индустрия:
Инвестиции

Служители:
3

Основаване:
2019

Вид:
Публична компания

Последни новини

Management Financial Group