Мениджър Администриране на персонал

MFG

Full-time
Sofia

Позицията „Мениджър Администриране на персонал“ е подходяща за мотивирани кандидати, които имат желание да участват в сформирането на нова функция в организацията ни, която ще отговаря за администране на трудово-правното обслужване на определени дружества, част от Management Financial Group.

Отговорности:

 • Осъществява ръководство и контрол на дейностите по администриране на персонала – възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите съгласно Кодекса на труда;
 • Създава и развива екип от експерти в областта по администриране на персонала;
 • Предлага и отговаря за разработването и внедряването на процедури, правила и инициативи в областта на администриране на персонала в дружества от Групата;
 • Отговаря за подаването към НАП на всички уведомления за сключени трудови договори, допълнителни споразумения и прекратявания;
 • Осигурява актуалност на организационната структура и длъжностните характеристики в компаниите;
 • Осигурява актуалността на данните в информационната система, подпомагаща дейността по администриране на персонала;
 • Консултира служителите и ръководителите по въпроси, свързани с трудово-правните взаимоотношения;
 • Взаимодейства с Правна дирекция за законосъобразност при въвеждане на политики и правила, регламентиращи трудово-правните взаимоотношения в организациите;
 • Координира дейностите по ЗЗБУТ в дружествата, в партньорство със Служба по трудова медицина;
 • Отговаря за съхраняването на документите, свързани с дейността и трудово-правните взаимоотношения на служителите;
 • Изготвя анализи, отчети и справки (периодични и при поискване), свързани с персонала за нуждите на мениджмънта;
 • Осигурява администрирането на  дейности, свързани с командироване на служители в чужбина;
 • Подсигурява а отчитането и регистрирането на документи, свързани с отсъствия на служителите;
 • Осигурява процеса по администриране на социалните придобивки;
 • Проследява промените в трудовото и осигурително законодателство с цел информиране и консултиране на служителите.

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Минимум 6 години опит, 2 от които на подобна ръководна позиция;
 • Отлично познаване и прилагане на трудовото законодателство – Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word, PowerPoint), работа със специализиран софтуер;
 • Умения за приоритизация и проактивно отношение към решаването на проблеми;
 • Фокус към детайла.

Предимства на позицията:

 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Конкурентно стартово заплащане;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие;
 • Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
 • Възможност за спонсорирана спортна карта;
 • Допълнителни дни отпуск след прослужено време в компанията;
 • Безплатни напитки и плодове в офиса.

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. Ако имате силна мотивация за постигане на резултати, нашата структура е мястото за Вас.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice