Младши счетоводител

MFG

Full-time
Sofia

“Management Financial Group” е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия с над 14-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 8 300 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония.

Отговорности на позицията:

 • Поддържане на финансовата документация;
 • Осчетоводяване на счетоводни документи (фактури, банкови документи и др.);
 • Отговаряте за спазването на финансово-счетоводните процедури, съобразно действащото законодателство;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки;
 • Подпомага дейността на Оперативен счетоводител.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Опит на подобна позиция – минимум 1 година ще се счита за предимство;
 • Много добра компютърна грамотност и умения: ERP системи, финансово-счетоводни системи, MS Office (Word, Excel);
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
 • Умения за работа в екип;
 • Желание за усъвършенстване и професионално израстване;
 • Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове;

Предимства на позицията:

 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Конкурентно стартово заплащане;
 • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Социални придобивки.

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. Ако имате силна мотивация за постигане на резултати, нашата структура е мястото за Вас.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидат

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice