Графичен дизайнер

MFG

Full-time
Sofia

Групата разраства своята дейност и се открива възможност за развитие на позиция “Графичен дизайнер”.

Отговорности на позицията:

 • Разработка на концепции за корпоративна идентичност;
 • Проектиране на графични оформления в областта на рекламата;
 • Подготовка на рекламни материали за компаниите и отделите в холдинга – плакати, листовки, брошури, каталози, материали за събития;
 • Подготвяне на визии за предпечат и подаването им към печатници;
 • Обработка на дигитални изображения;
 • Създаване на рекламни визии за различни дигитални канали като социални мрежи, сайтове, YouTube, Google и др.;
 • Участие в проектирането и брандиране на нови офиси;
 • Участие при създаването на нови рекламни кампании и изработването на съответните визии.

Изисквания:

 • Опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Отлично владеене на Photoshop, Illustrator, InDesign;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint);
 • Опит с приложения за създаване на анимирана графика се счита за предимство;
 • Опит с Adobe XD и Figmа ще се счита за предимство;
 • Опит в изготвянето на рекламни материали, корпоративен дизайн;
 • Спазване на зададените крайни срокове;
 • Креативност и нестандартно мислене;
 • Прецизност и внимание към детайлите;
 • Следене на последните тенденции в сферата;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност и отдаденост.

Предимства на позицията:

 • Динамична работа, висококвалифициран и мотивиран екип;
 • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Служебен телефон и спонсориран мобилен план;
 • Социални придобивки.

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата компания, ако за Вас доброто управление се корени в новите идеи, моля изпратете подробна автобиография и портфолио.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice