Експерт Администриране на персонал

MFG

Full-time
Sofia

Търсим мотивиран колега за позиция „Експерт Администриране на персонал“ в новосформираща се функция, която ще отговаря за администране на трудово-правното обслужване на определени дружества, част от Management Financial Group.

Отговорности:

 • Осъществява дейностите по администриране на персонала, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите съгласно Кодекса на труда;
 • Изработва и съгласува с Правна дирекция проекти на граждански договори и необходимите документи за прекратяването им;
 • Подава към НАП на всички уведомления за сключени трудови договори, допълнителни споразумения и прекратявания;
 • Отговаря за съхраняването на документите, свързани с дейността и трудово-правните взаимоотношения на служителите;
 • Архивира, ревизира и окомплектова на досиетата на служителите;
 • Координира дейностите и поддържа документация по ЗЗБУТ за дружествата, в партньорство със Служба по трудова медицинa;
 • Поддържа актуалността на данните на информационната система, подпомагаща дейността по администриране на персонала;
 • Създава и актуализира  организационната структура и длъжностните характеристики в компаниите;
 • Изготвя анализи, отчети и справки (периодични и при поискване), свързани с персонала за нуждите на мениджмънта;
 • Администрира отпуските на служителите;
 • Осъществява процеса по администриране на социалните придобивки.

Изисквания

 • Висше образование;
 • Минимум 2 години опит в администриране на персонал;
 • Отлично познаване на трудовото законодателство – Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Работа със специализитан софтуер се счита за предимство;
 • Отлични организационни умения, изпълнение на поетите ангажименти в срок;
 • Фокус към детайла;
 • Добро ниво на английски език – писмено и говоримо.

Предимства на позицията:

 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Конкурентно стартово заплащане;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие;
 • Допълнително здравено осигуряване за сметка на работодателя;
 • Възможност за спонсорирана спортна карта;
 • Допълнителни дни отпуск след прослужено време в компанията;
 • Безплатни напитки и плодове в офиса.

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. Ако имате силна мотивация за постигане на резултати, нашата структура е мястото за Вас.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice