Оперативен счетоводител

MFG

Full-time
Sofia

Отговорности на позицията:

 • Систематизирана подредба на оперативната счетоводна документация;
 • Текущо отразяване на стопанските операции;
 • Текущ контрол на разчетите с контрагенти и плащания;
 • Осигуряване на необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на компанията;
 • Спазване на финансово-счетоводните процедури, съобразно действащото законодателство;
 • Участие при изготвянето на годишни и месечни финансови отчети, както и различни справки и отчети за нуждите на Дружеството.

 Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Опит на подобна позиция – минимум 3 години;
 • Добра компютърна грамотност и умения: ERP системи, финансово-счетоводни системи, MS Office (Word, Excel);
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
 • Работно ниво на владеене на английски език.

Предимства на позицията:

 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Конкурентно стартово заплащане;
 • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Социални придобивки.

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, моля изпратете подробна автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice