Специалист Работна заплата

MFG

Full-time
Sofia

“Management Financial Group” е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия с над 14-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 8 300 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония.

Екипът ни се разраства и в момента търсим да назначим служител за позицията „Специалист Работна заплата“.

Отговорности на позицията:

• Участие в ежемесечното изчисляване на трудовите възнаграждения на служителите;
• Участие в ежемесечното изчисляване и обработване данните за хонорарите на лицата по граждански договор;
• Изготвяне на ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор и изготвяне на фишове за заплати в електронен формат;
• Обработка на болничните и на данните за служители в отпуск по майчинство;
• Поддържа кореспонденция с НАП, НОИ и др. държавни институции свързана с данъчното и социално осигуряване на служителите;
• Интензивна комуникация с офисите на Дружеството;
• Издаване на служебни бележки и удостоверения.

Изисквания:

• Опит на подобна позиция минимум 2 години;
• Добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство;
• Познания и умения за прилагане на Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
• Опит със софтуера Aladin е предимство;
• Разширени компютърни умения (много добро владеене на MS Excel);
• Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата;
• Отлични комуникативни умения, работа в екип.

Предимства на позицията:
• Отлична работна атмосфера и условия на труд;
• Конкурентно стартово заплащане;
• Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
• Социални придобивки.

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. Ако имате силна мотивация за постигане на резултати, нашата структура е мястото за Вас.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice