Оперативен счетоводител

MFG

Full-time
Sofia

“Management Financial Group” е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия с над 14-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 7700 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония.

Отговорности на позицията:

• Своевременно осигурявате необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на компанията;
• Отговаряте за спазването на финансово-счетоводните процедури, съобразно действащото законодателство;
• Участвате в изготвянето на текущи и годишни финансови отчети.

 Изисквания:

• Висше икономическо образование;
• Опит на подобна позиция – минимум 3 години;
• Добра компютърна грамотност и умения: ERP системи, финансово-счетоводни системи, MS Office (Word, Excel);
• Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
• Работно ниво на владеене на английски език.

Предимства на позицията:

• Отлична работна атмосфера и условия на труд;
• Конкурентно стартово заплащане;
• Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
• Социални придобивки.

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. Ако имате силна мотивация за постигане на резултати, нашата структура е мястото за Вас.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply Online

By submitting this form, you agree to the Job Application Privacy Notice